Reference

Samostatná činnost

 • Úprava kobky VN, doplnění nového transformátoru TR3 1600 kVA, DURA Automotive CZ, k.s. (02/2021)
 • Stavební úpravy (modernizace) elektroinstalace ZŠ Volyně, Školní 300, Volyně (01/2021)
 • Instalace kogenerační jednotky TEDOM Cento 430 včetně dispečerského řízení, Vimperk (11/2020)
 • Stavební úpravy objektu na datové centrum TIER 3, Komenského 59, Strakonice (03/2020)
 • Modernizace elektroinstalace objektu Radnice Budovcova 207, Písek – elektroinstalace (04/2019)
 • Modernizace elektroinstalace VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Zvolenská 934, Strakonice – elektroinstalace (03/2018)
 • Stavební úpravy a zateplení č.p. 30 – změna užívání ubytovny na bytový dům, Blatná – elektroinstalace (12/2017)
 • Modernizace technologie pro chov nosnic Radomyšl – hromosvod, protokol o určení VV (08/2017)
 • Objekt Mediunie s.r.o., Bezděkovská 71, Strakonice – stavební úpravy elektroinstalace, výpočet umělého osvětlení, protokol o určení VV (12/2016)
 • MŠ, ZŠ a Praktická škola, Strakonice – stavební úpravy elektroinstalace, hromosvod (11/2016)
 • RD Macháček, Mutěnice u Strakonic – elektroinstalace, hromosvod, přípojka NN (06/2016)
 • RD Jedličkovi, Nihošovice – elektroinstalace, EZS (04/2016)
 • RD Motejzík, Strakonice – elektroinstalace, hromosvod, přípojka NN (12/2015)
 • Vestavba výtahu, Strakonice – elektroinstalace (10/2015)
 • Návrh záložního zdroje (UPS), Radošovice u Strakonic – elektroinstalace (09/2015)
 • Bytová jednotka, Plzeň – stavební úpravy elektroinstalace (06/2015)
 • a jiné…

Ve spolupráci s A69 – architekti s.r.o.

 • Bytové domy Velké Přítočno – elektroinstalace (11/2020)
 • Novostavba rodinného domu v k.ú. Liboc p.č. 9 – elektroinstalace (09/2020)
 • Novostavba rodinného domu v k.ú. Liboc p.č. 10 – elektroinstalace (09/2020)

Ve spolupráci s firmou STA, projektový ateliér, v.o.s.

 • Odstranění stávajícího objektu a novostavba na pozemku parc. č. st. 300/1, 1778 a 147/1 k.ú. Strakonice – elektroinstalace (11/2020)
 • Nástavba a stavební úpravy objektu u sv. Markéty č.p. 115, Strakonice – elektroinstalace (09/2020)
 • Apartmánový dům, Kvilda č. p. 28 – inteligentní elektroinstalace (12/2018)
 • Modernizace posklizňové linky obilí Lašovice – elektroinstalace, přípojka NN, návrh technologického rozváděče (10/2017)
 • Truhlářská dílna VYNK design s.r.o. – návrh umělého osvětlení, elektroinstalace, protokol o určení VV (11/2016)
 • Správa a údržba silnic středisko Dvorce – přístřešek pro nákladní automobily – výpočet umělého osvětlení, elektroinstalace, hromosvod, přípojka NN, protokol o určení VV, výkaz/výměr (10/2016)
 • Posklizňová linka obilí Farma Otročín s.r.o. – výpočet umělého osvětlení, elektroinstalace, hromosvod, protokol o určení VV (09/2016)
 • Posklizňová linka obilí zemědělský areál Sušany – elektroinstalace, hromosvod, návrh technologického rozváděče (09/2016)
 • CIEE Study center – návrh osvětlení (08/2016)
 • Správa a údržba silnic Jindřichův Hradec – přístřešek pro nákladní automobily – výpočet umělého osvětlení, elektroinstalace, hromosvod, přípojka NN, protokol o určení VV, výkaz/výměr (05/2016)
 • Regenerace plovárny u sv. Václava Písek – II. etapa – výpočet umělého osvětlení, elektroinstalace, hromosvod, protokol o určení VV, výkaz/výměr (04/2016)
 • RD Svachovi, Strakonice – elektroinstalace, hromosvod, přípojka NN, EZS, výkaz/výměr (12/2015)

Ve spolupráci s Ing. arch. Danou Zákosteleckou

 • RD Vokatý, Hojná voda – elektroinstalace, hromosvod, přípojka NN, návrh fotovoltaické elektrárny (07/2016)
 • RD Zahradník, Dražejov u Strakonic – elektroinstalace, hromosvod, přípojka NN (08/2015)