Činnost

Projekty:

 • přípojek NN/VN
 • klasické elektroinstalace
 • inteligentní elektroinstalace
 • hromosvodů
 • fotovoltaických elektráren
 • návrh a výpočet umělého/nouzového osvětlení,
 • výpočet činitele denního osvětlení v interiérech podle ČSN EN 17037
 • výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
 • výpočet doby proslunění podle ČSN EN 17037
 • veřejné osvětlení
 • elektroinstalace s požární odolností
 • klasifikace prostředí a návrh protokolu o určení vnějších vlivů
 • záložní zdroje (UPS, dieselagregáty, bateriová úložiště)
 • kombinované výroby elektřiny
 • datová centra
 • studie úspor elektrické energie
 • návrhy EZS/EPS
 • zpracování rozpočtů a výkazu výměr