Reference

Ve spolupráci s firmou STA, projektový ateliér, v.o.s.

 • CIEE Study center – návrh osvětlení (08/2016)
 • Truhlářská dílna VYNK design s.r.o. – návrh umělého osvětlení, elektroinstalace, protokol o určení VV (11/2016)
 • Posklizňová linka obilí zemědělský areál Sušany – elektroinstalace, hromosvod, návrh rozváděče pro technologii (09/2016)
 • Posklizňová linka obilí Farma Otročín s.r.o. – výpočet umělého osvětlení, elektroinstalace, hromosvod, protokol o určení VV (09/2016)
 • RD Svachovi, Strakonice – elektroinstalace, hromosvod, přípojka NN, EZS, výkaz/výměr (12/2015)
 • Regenerace plovárny u sv. Václava Písek – II. etapa – výpočet umělého osvětlení, elektroinstalace, hromosvod, protokol o určení VV, výkaz/výměr (04/2016)
 • Správa a údržba silnic Jindřichův Hradec – přístřešek pro nákladní automobily – výpočet umělého osvětlení, elektroinstalace, hromosvod, přípojka NN, protokol o určení VV, výkaz/výměr (05/2016)
 • Správa a údržba silnic středisko Dvorce – přístřešek pro nákladní automobily – výpočet umělého osvětlení, elektroinstalace, hromosvod, přípojka NN, protokol o určení VV, výkaz/výměr (10/2016)

Ve spolupráci s Ing. arch. Danou Zákosteleckou

 • RD Vokatý, Hojná voda – elektroinstalace, hromosvod, přípojka NN, návrh fotovoltaické elektrárny (07/2016)
 • RD Zahradník, Dražejov u Strakonic – elektroinstalace, hromosvod, přípojka NN (08/2015)

Samostatná činnost

 • MŠ, ZŠ a Praktická škola, Strakonice – rekonstrukce elektroinstalace, hromosvod (11/2016)
 • Návrh záložního zdroje (UPS), Radošovice u Strakonic – elektroinstalace (09/2015)
 • RD Jedličkovi, Nihošovice – elektroinstalace, EZS (04/2016)
 • RD Macháček, Mutěnice u Strakonic – elektroinstalace, hromosvod, přípojka NN (06/2016)
 • RD Motejzík, Strakonice – elektroinstalace, hromosvod, přípojka NN (12/2015)
 • Vestavba výtahu, Strakonice – elektroinstalace (10/2015)
 • Bytová jednotka, Plzeň – rekonstrukce elektroinstalace (06/2015)