Činnosti

Projekty:

 • přípojek NN/VN
 • klasické elektroinstalace
 • inteligentní elektroinstalace
 • hromosvodů
 • fotovoltaických elektráren
 • návrh a výpočet umělého/nouzového osvětlení
 • veřejné osvětlení
 • elektroinstalace s požární odolností
 • zpracování rozpočtů a výkazů výměr
 • klasifikace prostředí a návrh protokolu o určení vnějších vlivů
 • zálohování napájení (UPS)
 • studie úspor elektrické energie
 • návrhy EZS/EPS